Free songs

Naše reference:

TV Novo mesto -Vaš kanal

Občina Brežice

Kovis Brežice

ARAO Ljubljana

KS Pišece

KS Sromlje

KS Globoko

TD Dobova

Diabetiki Posavja

in številni drugi, seznam je zelo obširen.