Free songs

Naše reference:

Občina Brežice

Posavski muzej Brežice

Kovis Brežice

ARAO Ljubljana

KS Pišece

KS Sromlje

KS Globoko

TD Dobova

Diabetiki Posavja

TV Novo mesto -Vaš kanal

in številni drugi, seznam je zelo obširen.